Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 25η Ιουνίου 2018 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.