Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 04η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.