Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 07η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:1) Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Δαπανών και έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.