Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 07η Νοεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.