Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 08η Απριλίου 2019 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.