Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9 Μαϊου 2018(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 09η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.