Φωτογραφίες και χάρτες

Αν επιθυμείτε πληροφορίες σχετικά με  φωτογραφικό υλικό της  περιοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου www.discoverminoapediadas.gr

12