Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας σας ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» με Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» της Περιφέρειας Κρήτης, αποσκοπώντας  στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. 

Στόχος είναι η παραμονή των ωφελουμένων στο  φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης  ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τα μέλη της οικογένειας που εργάζονται και παράλληλα έχουν αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου μέλους της οικογένειας.

Καλούνται οι ηλικιωμένοι που ενδιαφέρονται να απευθυνθούν στις παρακάτω υπηρεσίες με τα εξής δικαιολογητικά:

1.Ιατρική  Γνωμάτευση από δημόσιο φορέα σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.

2.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας.

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4.Αίτηση που συμπληρώνεται στη δομή από τον ενδιαφερόμενο.

 

Αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

 Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορούν να επικοινωνήσουν με :

         1.Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας,Τηλ. επικ: 2891340411

         2.Δήμος Μινώα Πεδιάδας,Τηλ. επικ: 2891340300

         3.Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων,Τηλ. επικ: 2891093262

         4.Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων Δ. Μινώα   Πεδιάδας,Τηλ. Επικ: 28910-22922, 28910-23913