5-8-2016,Ανακοίνωση για "Κατασκηνώσεις-Λουτροθεραπεία-Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες" έτους 2016

Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος « Κατασκηνώσεις –  Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία  για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες » έτους 2016.

Προορισμός φιλοξενίας είναι ο Ξενώνας Κολυμβαρίου  στα Χανιά και η χρονική περίοδος  είναι από  02/09/2016   έως  08/09/2016.

Στο πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

1 . Ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω πιστοποιημένο από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

2. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

3. Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφαλίστων υπερηλίκων του ΟΓΑ του άρθρου 1 του Ν.1296/1982, όπως ισχύει.

Σε ό,τι αφορά την ανωτέρω κατηγορία των δικαιούχων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όταν τα άτομα αυτά είναι μεμονωμένα, χωρίς ενήλικα άτομα που μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί τους, ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειάς τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού, τότε δικαιούνται συνοδού, υπό την προϋπόθεση ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την Υγειονομική Επιτροπή που πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του συνοδού καλύπτεται από το εν λόγω πρόγραμμα και συνυπολογίζεται στο σύνολο των συμμετεχόντων του προγράμματος.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι παραπάνω κατηγορίες προκειμένου να εγκριθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι:

1. Να μην έχουν λάβει μέρος την ίδια χρονική περίοδο λειτουργίας του προγράμματος σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα.

2. Από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων επιλέγονται κατά προτεραιότητα όσοι είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατοι, βάση του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν στα Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου , Καστελλίου και στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
  2. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.
  5. Βεβαίωση θεράποντος ιατρού (ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη ), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κατάσταση υγείας του αιτούντος επιτρέπει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα .  
  6. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

 

            Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  λήγει  την  11-08-2016.