Κείμενα Στρατηγικού σχεδιασμού ('Α φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Κείμενα Στρατηγικού σχεδιασμού ('Α φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας